Program Hakkında

UZMAN ARAŞTIRMACI EĞİTİM PROGRAMI (UZAM) İstanbul Bilimler Akademisi (İBA) yüksek lisans ve doktora düzeyindeki araştırmacılara yönelik olarak Uzman Araştırmacı Eğitim Programı adıyla farklı bir eğitim programı sunuyor.İki yıl olarak planlanan bu programa katılım gösterecek araştırmacılara:
1) Temel Eğitimler
2) Uzmanlık Alan Eğitimleri
3) Uygulamalı Eğitim
başlıklarından oluşan üç kademeli bir eğitim paketi takdim ediliyor. Söz konusu eğitim paketinin tüm kademelerini başarıyla tamamlayan araştırmacılara program sonunda sertifika takdim edilecektir. Ara kademelerde ise, İBA tarafından uygun görüldüğü takdirde, düzey belirten bir belge verilecektir. Ayrıca bu süreçte Vakfımız, araştırmacılara bir dizi teknik ve maddi destek fırsatları sunacaktır. Bu imkânlar içinde burs, tecrübeli akademisyenlerle ortak araştırma projesi yürütme, danışmanlık, veri kaynaklarına erişim ve yayın desteği yer almaktadır.

Temel Eğitimler

Temel Eğitim başlığı altında, sosyal bilimler alanında akademik kariyerin gerektirdiği teorik, metodolojik ve pratiğe dönük altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kademe öncelikle bursiyer araştırmacılara yönelik olarak hazırlanmakta ve katılım zorunluluğu bulunmaktadır

Uzmanlık Alan Eğitimleri

Uzmanlık Alan Eğitimleri çerçevesinde, iktisat, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, edebiyat, sanat, din bilimleri, hukuk, işletme, psikoloji ve diğer disiplinlerden araştırmacıların kendi uzmanlık alanları için gerekli olan ileri düzey eğitimi almaları hedeflenmektedir. Programa farklı disiplinlerde yüksek lisans ve doktora yapan tüm araştırmacı-öğrenciler katılabilmektedir..

Uygulamalı Eğitim

Uygulamalı Eğitimler kapsamında yeterli altyapıya sahip genç akademisyenlerin eğitim, araştırma ve yayın projelerine katılımları sağlanacaktır. Eğitim programına bu kademede katılabilmek için Temel ve/veya Uzmanlık Alan eğitimlerini başarıyla tamamlamaları beklenmektedir.