Akademik Birikim Oturumları / Alperen Z. Karataş

Sosyal Bilimler Projeleri Yazım ve Uygulama Çerçevesi

Alperen Z. KARATAŞ

19 Mart 2016 Cumartesi

İBA Akademik Birikim Oturumlarının 19 Mart 2016 Cumartesi günü yapılan programında TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Destek Grubu (SOBAG) uzmanı Alperen Zekeriya Karataş’ı misafir ettik.

Karataş, vakfımız araştırmacılarına ve öğrencilerine yönelik araştırma projesi hazırlama hususunda bir sunum gerçekleştirdi. TÜBİTAK’ın Sosyal Bilimler alanına son 10 yılda açtığı teşviklerin sosyal bilimcilere önemli bir araştırma ve yayın imkânı sağladığını belirten Karataş, bu kapsamda yüzlerce teşvik verildiğini ifade etti. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında proje başvurusu için gerekli detayları katılımcılarla paylaştı. Ayrıca farklı türlerdeki proje destekleri hakkında bilgi verdi. Özellikle sosyal bilimler alanında projelerin hangi unsurlar sayesinde ar-ge değeri taşıdığı üzerinde duruldu.

Projelerin kabul aşamasında şeffaflığı sağlamak için uygulamaya başlanan “gözlemci panelist”lerden söz eden Karataş, TÜBİTAK web sitesinde proje örnekleri ve veri tabanından araştırmacıların istifade edebileceğini hatırlattı.

Oturumda ayrıca projeleri hazırlarken yapılan yaygın yanlışlar üzerinde duruldu. Projelerin özgün değeri, telif hakkı, proje unsurları gibi konularda araştırmacılara detaylı bilgi verildi. Programda katılımcılar soru ve görüşleriyle proje hazırlığı konusunda merak ettikleri hususları açıklığa kavuşturma imkânı elde etti.

Oturum, araştırmacı öğrencilerin TÜBİTAK projelerine başvuru konusunda bilgilendirilmesi ve cesaretlendirilmesi açısından oldukça faydalıydı.

Seyfullah Aslan

İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü

Doktora Öğrencisi

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi