Akademik Birikim Oturumları / Betül İpşirli ARGIT

AKADEMİK BİRİKİM OTURUMLARI

Doç. Dr. Betül İpşirli ARGIT 

16 Aralık 2017 Cumartesi / Saat: 14.30

İstanbul Bilimler Akademisi’nde Akademik Birikim Oturumlarında bu hafta Marmara Üniversitesi İslam Tarihi bölümünden Doç. Dr. Betül İpşirli ARGIT’ı ağırlıyoruz.

Betül İpşirli Argıt Hoca “Hayatlarının Çeşitli Safhalarında Harem-i Hümayun Cariyeleri” başlıklı bir konuşma yapacak.

Program, 16 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14.30’da Mukaddime Salonu’nda başlayacak.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi