Akademik Birikim Oturumları / Bülent Arı

Türkiye Akademia’sında Sosyal Bilimler Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını

Bülent Arı

14 Kasım 2015 Cumartesi

Akademik birikim oturumumuzun bu haftaki konuğu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Arı’ydı.

Arı, konuşmasına geçmeden önce Türkiye’nin duayen tarihçisi Halil İnalcık’ın Osmanlı tarihi metodolojisi hakkında önemli bilgiler ihtiva eden bir video seyrettirdi. İnalcık bu videoda Osmanlı tarihi çalışmalarında elzem olan Osmanlı Türkçesine iyi bir şekilde vakıf olabilmek için asgari seviyede Arapça ve Farsça bilinmesi gerektiği belirttikten sonra dış ve iç tenkit hakkında önemli malumatlar verdi.

Videodan sonra konuşmasına başlayan Arı, Batı’nın bilimsel gelişmesinde İslâm biliminin çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. İslâm’da bilimsel gelişimin kısa bir özetini verdikten sonra Türkiye’de sosyal bilimlerle uğraşanların Taşköprülüzade’nin Mevzû’atü’l-Ulûm adlı eserini okuyarak buradaki ilimler tasnifi öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Daha sonra Türkiye’deki sosyal bilim çalışmalarındaki sorunlara değinen Arı’ya göre bu husustaki en büyük engel, harf ve dil devrimleri sonucu tarihimize dair olan rabıtanın kopmuş olmasıdır. Bunun giderilmesi için sosyal bilimcilerin lügat ilmi, etimoloji, filoloji vb. alanlarla da ilgilenmesinin elzem olduğunu söyleyen Arı, tarihçilerin dışında sosyoloji, hukuk, ilahiyat gibi sahalarda çalışma yapanların da Osmanlıca belgeleri kullanarak kendi toplumumuzun karşılaştığı sorunların yine kendi tarihi tecrübelerimizden istifade edilerek giderilmesinin önemine dikkat çekti. Buna örnek olarak gündemimizdeki başkanlık sistemi tartışmalarını veren Arı, bu sistemin Türkiye’ye uygun olup olmadığına dair en uygun cevabın kendi tarihimizde olduğunu söyledi.

Program soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Cemal Can Tarımcıoğlu

İstanbul Üniverisitesi, Tarih Bölümü

Doktora Öğrencisi

 

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi