Akademik Birikim Oturumları / Gülfettin Çelik

AKADEMİK BİRİKİM OTURUMLARI

Gülfettin Çelik

21 Kasım 2015 Cumartesi

Akademik birikim oturumlarımızın bu haftaki misafiri vakıf başkanımız Prof. Dr. Gülfettin Çelik idi. Çelik, günümüz Türkiye’sinde ve son iki yüz yıllık dönemde üniversite üzerine tanım’ın nasıl ve ne şekilde olacağına dair bir fikir birliğinin sağlanamadığı problemine değinerek konuşmasına başladı. Bu problemi, Türkiye’de çoğunlukla yapıla gelen üniversite tanımı ile ele alan Çelik, söz konusu tanımlamanın, özünde özgür bir hususiyete sahip olan üniversitenin tabiatına aykırı olduğunu belirtti.

Konuşmasında akademi camiasının problemlerine değinen Çelik, günümüzde akademi dünyasının bilgi üretim yeri olma özelliğinden çıkıp, mesai doldurulan ve ne ürettiğine dair herhangi bir takip yapılmayan bir meslek haline geldiğini ifade etti. Ayrıca akademisyenden beklentinin ve değerlendirme kıstaslarının akademisyenin girdiği ders sayısına indirgenmesinin akademik camiadaki kalitenin düşmesine sebep olduğunu belirtti. Akademik dünyanın bu duruma gelmesinde birçok sebebin olduğunu belirten Çelik, bu sebepler içerisinde en büyük payın akademik bilginin günlük hayatta herhangi bir karşılığının olmaması problemine ait olduğunu ifade etti. Bu sebeple günümüzde idealist akademisyenlerin kendi gayretlerinin ön plana çıkmaya başladığını belirten Çelik, İBA gibi müesseselerin bu gayretlerin bir neticesi olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Geçmiş dönemlerde ve günümüzde akademik dünyaya intisap etme şekillerine değinen Çelik, değişen şartlara göre yeni tanımlamalar yapıldığını ve kanunlar  çıkarıldığını belirtti. Önceki dönemlerde asistanlığın “her şey” manasına geldiğini ancak günümüzde bunun araştırma görevliliği tanımı altında biraz daha disipline edildiğinin altını çizdi. Şartların çok hızlı değiştiğini bu sebeple kalitenin de yükselmeye başladığına değinen Çelik, önceden hiç dil puanı olmadan akademisyenliğe adım atma şansı varken bunun bir sonraki aşamasında dil puanı olanların akademisyen olmaya başladığını; günümüzde ise artık iki yabancı dil sahibi olanların tercih edilmeye başlandığını ifade etti.

Akademisyenliğe intisap etmenin birçok farklı taraflarına da değinen Çelik, günümüzde araştırma görevlilerinin birçok problemle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bu sebeple İstanbul Bilimler Akademisi’nin araştırma görevlilerin karşılaştığı problemleri ihtiva eden bir çalışma yapıp bunu gerekli mercilere takdim edeceğini belirtti.

Program soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Muhammed Emin Ünal

29 Mayıs Üniversitesi, Tarih Bölümü

Yüksek Lisans Öğrencisi

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi