Akademik Birikim Oturumları / Kaya GÖKTEPE

AKADEMİK BİRİKİM OTURUMLARI

Kaya GÖKTEPE

29 Şubat 2020 Cumartesi / Saat: 15.00

İBA Akademik Birikim Oturumlarının bahar dönemi ilk oturumunda Dr. Kaya Göktepe’yi misafir ediyoruz.

Göktepe, programda “Osmanlı’dan Günümüze Bir İşgücü Politikası: Mahkum Emeği” başlıklı bir konuşma yapacak.

Program, 29 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 15.00’te Mukaddime Salonu’nda başlayacak.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi