Bab-ı Tarih Söyleşilerinin Final Oturumu Dolmabahçe’de Yapıldı!

İstanbul Bilimler Akademisi’nin düzenlediği Bâb-ı Tarih Söyleşileri’nin son oturumu 22 Haziran’da yapıldı.

dolmabahce

İstanbul Bilimler Akademisi’nin düzenlediği Bâb-ı Tarih Söyleşileri’nin son oturumu 22 Haziran’da yapıldı.

TBMM Milli Saraylar ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği desteği ile gerçekleştirilen programın konukları, düşünce ve iktisat tarihi alanında duayen isimlerden Mehmet Genç ve Murat Çizakça ile Albaraka Türk kredi departmanı yöneticisi Hüseyin Tunç oldu.
“İslamî Finans Kurumlarının Osmanlı Kökenleri” konulu oturumda İslamî finans sektöründeki temel kurum, enstrüman ve uygulamaların Osmanlı finans dünyasındaki kaynakları, modernizasyon süreci ve bugünkü çerçevesi ele alındı.

Oturumda Mehmet Genç ve Murat Çizakça, faiz yasağı prensibine dayalı İslami finans sektörü içerisinde üretilen en temel finasman aracının sukuk olduğunu ifade etti. Ve bu aracın geliştirilmesi ve kurumsallaşması hususunda Osmanlı finans dünyasının son derece önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Genç ve Çizakça’ya göre bir sermaye üretme ve kâr paylaşım aracı olan sukuk, Osmanlı finans dünyası içerisinde iki temel kurum ve pratik etrafında şekillenen bir işlemi ifade etmektedir. Para vakıfları ve esham bu işlemsel aracın söz konusu iki temel kurumunu oluşturmaktadır. Söz konusu mekanizma içerisinde para vakıfları, krediye ihtiyaç duyan işletmelere sermaye yaratan kurum olarak öne çıkarken, esham ise para vakıflarının piyasaya sunduğu kredi imkanlarından elde ettiği kârın paylaşımını ve dağıtımını anlatmaktadır.

Çizakça’ya göre sukuk işlemlerinin modernizasyon sürecine bakıldığında, bu süreçte sukuk pek çok çeşitleriyle ve yoğunlaşan işlem biçimleriyle çok yönlü bir form kazanmıştır.

Oturum konuklarından Hüseyin Tunç ise konuşmasında günümüz İslami finans sektörü içerisinde sukuk bağlamında kullanılan finansman araçlarına ve uygulamalarına değindi.

TBMM Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi’nde gerçekleştirilen programın sonunda Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Necdet Şensoy bir kapanış değerlendirmesi yaptı.

Oturumun kapanış kısmında, konuşmacılar Mehmet Genç, Murat Çizakça ve Hüseyin Tunç’a; sponsor kurumlar TBMM Milli Saraylar ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne İstanbul Bilimler Akademisi yönetimi tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi