“Devletin Geleceği Geleceğin Devleti: 21. Yüzyılda Türk Devlet Geleneği Üzerine Öngörüler” Konferansı Düzenlendi!

24 Mart 2017 Cuma günü İstanbul Bilimler Akademisi’nin desteğiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bıçak’ın konuşmacı olarak katıldığı “Devletin Geleceği Geleceğin Devleti: 21. Yüzyılda Türk Devlet Geleneği Üzerine Öngörüler ” adlı bir konferans düzenlendi.

YÖK’ün İstanbul’daki Binası’nda gerçekleştirilen konferansa YÖK üyesi Prof. Dr. Hayati Develi, YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve bazı YÖK yetkilileri iştirak etti. Konferansa ayrıca İstanbul ve çevre illerdeki farklı üniversitelerde görev yapan rektör, dekan ve öğretim üyesi akademisyenler ile yüksek lisans ve doktoralarını sürdüren lisansüstü öğrenci ve araştırma görevlileri katıldı. 

Konferansta, içinde bulunduğumuz dönemde hem uluslararası arenada hem de Türkiye’de öne çıkan ve temel gündemi oluşturan “devletin yeniden nasıl teşkilatlandırılacağı, bu bağlamda devlet-toplum ilişkisinin nasıl kurulacağı, etkin yönetim modellerinin hangi kurumsal hatlar etrafında gerçekleştirilebileceği ve bu arada temsil mekanizmasının nasıl işlevselleştirilebileceği” gibi temel meseleler ele alındı.

Bu temel sorunlardan hareketle konferansta devlet kavrayışı ve yönetim gelenekleri üzerine düşünce tarihi içerisinde dünden bugüne şekillenen düşünce birikimi değerlendirildi, Türkiye’yi 21. yüzyıl ve sonrasına taşıyacak etkin, işlevsel, güçlü bir yönetim modelinin kurucu, tanımlayıcı çerçevesinin analiz edilmesi amaçlandı.

Prof. Dr. Ayhan Bıçak, konuşmasında, öncelikle devlet nosyonunu tanımlayan temel unsurlara değinerek, felsefe ve düşünce geleneği içerisinde devlet mefhumunun tanımlanma biçimlerini ele aldı.

Bu bağlamda devlet ve yönetim eksenli düşünce birikiminin geleneksel dünyadan modern zamanlara uzanan düşünsel izleklerini takip eden Bıçak, modern devleti, insanlığın yönetim biçimi ve siyasal iktidar organizasyonu bağlamında ulaştığı nihai nokta olarak işaretleyerek modern devletin taşıdığı karakteristik özelliklere, temel sorun ve açmazlara değindi.

Ardından modern toplumun gelecekte karşılaşacağı muhtemel sorunlardan hareketle, modern devletin gelecek formasyonu üzerine öngörülerde bulunan Bıçak, bu noktada Türk devlet düşünce geleneğinin taşıdığı imkânlardan, ilke ve değerlerden hareketle Türkiye’yi geleceğe taşıyacak devlet modelinin temel kurucu hatları üzerine tespitlere yer verdi.

Konferans soru – cevap kısmı ve ardından verilen kokteyl ile sona erdi.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi