İBA Öğrenci Paneli (2 Mart 2019)

İBA’da bahar dönemi bu hafta yapılacak seminerlerle başlıyor. Bahar döneminin bu ilk haftasında 02 Mart 2019 Cumartesi günü yılın ilk Öğrenci Panelini gerçekleştiriyoruz.

Panel İBA’da iki yıllık eğitim programını tamamlayan araştırmacı öğrencilerimizin katılımıyla düzenleniyor.

Panelde araştırmacı öğrenciler, uygulamalı eğitim düzeyinde akademisyen hocalarımızın danışmanlığında hazırladıkları akademik çalışmalarının sunumunu gerçekleştirecek.

Panel programımız şu şekilde:

Ayşe Güher GÜLAÇAR,
“II. Meşrutiyet Dönemi İktidar Oluşumu Sürecinde Basının Rolü”

Seda ÖZTÜRK,
Gök Bayrak‘ta Mekân Bağlamında Göçebe ve Yerli Çatışması”

Hilal Gül KAPLAN,
“II. Meşrutiyet Döneminde Ailesel Feminizm: Erkekler Dünyası Dergisi Üzerine Bir İnceleme”

Saliha ŞAHİN,
“Tek Parti Döneminde Basın ve Basına Yönelik İdari Uygulamalar (1923-1946)”

Panel, 02 Mart 2019 Cumartesi günü saat 15.00’te Mukaddime Salonu’nda başlayacak.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi