İBA Öğrenci Paneli (20 Nisan 2019)

20 Nisan 2019 Cumartesi / Saat: 15.00

İBA’da bu hafta dönemin ikinci öğrenci panelini gerçekleştiriyoruz. 20 Nisan 2019 Cumartesi günü yapılacak Panel İBA’da iki yıllık eğitim programını tamamlayan araştırmacı öğrencilerimizin katılımıyla düzenleniyor. Panelde araştırmacı öğrenciler, uygulamalı eğitim düzeyinde akademisyen hocalarımızın danışmanlığında hazırladıkları akademik çalışmalarının sunumunu gerçekleştirecek.

Panel programımız şu şekilde:

Nermin GENÇ

“19. Yüzyıl Osmanlı Maddi Kültürü Üzerine Bir İzlenim:

Nubtâb Kadınefendi’nin Muhallefatı”,

Reyhan KASKA

“Tereke Kayıtlarına Göre III. Ahmed Döneminde Kadınların Sosyo-Ekonomik Durumları: Rodosçuk / Tekirdağ Örneği”,

Muzaffer KILIÇ

“Aşkın Cevheri: Osmanlı ve Fars Şiirinde ‘Ân’ Kavramı”,

Betül YAVUZ

“Tanpınar Düşüncesinde –‘Huzur’ ve ‘Mahur Beste’ Romanlarında- Musiki Üzerinden Şark ve Garp Tahlili”

Panel, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 15.00’te Mukaddime Salonu’nda başlayacak.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi