İBA ÖĞRENCİ PANELİ

İBA ÖĞRENCİ PANELİ VE SERTİFİKA TAKDİMLERİ

 

İBA iki yıllık eğitim programını tamamlayan araştırmacı öğrencilerin katılımıyla iki haftaya yayılan bir öğrenci paneli düzenledi. Panel programında ayrıca araştırmacı öğrencilere mezuniyet sertifikaları takdim edildi.

Panele İBA yönetim kurulu başkanı Gülfettin Çelik, yönetim kurulu üyelerimizden Abdüllatif Çeviker, Faruk Bal ve farklı üniversitelerden İBA eğitim –araştırma faaliyetlerine destek veren akademisyen hocalarımız iştirak etti.

Panelde araştırmacı öğrenciler, uygulamalı eğitim düzeyinde, akademisyen hocalarımızın danışmanlığında hazırladıkları akademik çalışmalarının sunumunu gerçekleştirdi.

İki haftaya yayılan panelin katılımcıları, Duygu Miyase Şimşek, Özlem Kumbar, Merve Yapar Özağaç, Muhammet Emin Ünal, Hakan Kalkavan, Muhammed Emir Tulum, Mehmet Berkun Denli ve Eyüp Türedi idi.

Panelistlerimizin sunum başlıkları şu şekildeydi:

Duygu Miyase Şimşek: “Modernleşme Sürecinde Ahlak ve Tasavvuf Merkezli Bir Tavır: İbnülemin Mahmud Kemal”,

Hakan Kalkavan: “Medine Pazarı Perspektifinde Muhtesib ve Agoranomos Karşılaştırması”,

Muhammed Emir Tulum: “Edebî Eserlerin İktisâd Târîhine Kaynaklık Etmesi Ve Yenişehirli İzzet Dîvânı”,

Muhammet Emin Ünal: “İbn Haldun’dan Önce Ümran ve Tarih İlmini Tesis Etmeye Çalışan Mütefekkirler ve Fikir Farklılıkları”,

Özlem Kumbar: “Çırağan Eğlenceleri”,

Merve Yapar Özağaç: “İbn Sina Felsefesinde Haz Kavramı”,

Eyüp TÜREDİ: “Defterdar Sari Mehmet Paşa Nesayih’ul-Vüzera V’el-Ümera (Devlet Adamlarina Öğütler) İsimli Eserinden Hareketle 17.Yüzyılda Osmanlı’yı Anlamak”,

Mehmet Berkun Denli: “Galata Şer-i Mahkemesinde Bey Bil İstiğlal Akitleri (1600-1700)”,

Panelde, iki yıllık Uzman Araştırmacı Eğitim Programını tamamlayan araştırmacı öğrencilere mezuniyet sertifikaları takdim edildi.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi