İktisat ve Felsefe: İmkanlar ve Kısıtlar / Feridun Yılmaz

AKADEMİK BİRİKİM OTURUMLARI

Feridun YILMAZ

15 Nisan 2017 Cumartesi / Saat: 14.30

 

İBA Akademik Birikim Oturumlarında bu hafta Uludağ Üniversitesi iktisat bölümünden

Prof. Dr. Feridun Yılmaz’ı misafir ediyoruz.

Yılmaz, programda “İktisat ve Felsefe: İmkanlar ve Kısıtlar” konulu bir konuşma yapacak.

İktisadı felsefeyle düşünmenin imkan ve sınırlarında dolaşacak bu sıra dışı program,

15 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 14.30’da Mukaddime Salonu’nda başlayacak.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi