Sanat, Edebiyat ve Musikî Arasında İstanbul Kültürü / MEMDUH CUMHUR

İstanbul Bilimler Akademisi 22 Kasım 2014 Cumartesi günü Genel Seminerler programında “Sanat, Edebiyat ve Musikî Arasında İstanbul Kültürü” başlıklı konuşmasıyla bir İstanbul Beyefendisi Memduh Cumhur’u ağırladı.

SANAT, EDEBİYAT VE MUSİKÎ ARASINDA İSTANBUL KÜLTÜRÜ

Memduh CUMHUR

22 Kasım 2014 Cumartesi

İstanbul Bilimler Akademisi 22 Kasım 2014 Cumartesi günü Genel Seminerler programında “Sanat, Edebiyat ve Musikî Arasında İstanbul Kültürü” başlıklı konuşmasıyla bir İstanbul Beyefendisi Memduh Cumhur’u ağırladı.

Daha çocuk yaşlarda Abdülbaki Gölpınarlı, Cemil Meriç, Halil Can, Niyazi Sayın gibi İstanbul’un sanat ve kültür insanlarının rahle-i tedrisinden geçen şair ve musikîşinas Memduh Cumhur, genç akademisyenlere Şeyh Galib’den Neyzen Emin Efendi’ye kadim İstanbul kültürünün rüzgarından esintiler sundu.

Cumhur, bir kültür kopması ve değer kaybının yaşandığı günümüzde, kaybolan değerleri hatırlatmanın önemine değindi. Ve kadim kültürün ihyası konusunda eğitim ve dil alanında ciddi adımların atılması gerektiğine işaret etti. Özellikle bir kültür politikası kapsamında Osmanlı Türkçesi öğreniminin yaygınlaştırılmasının elzem olduğunu belirtti.

Cumhur konuşmasında İstanbullu olmak ve kadim İstanbul kültürünün taşıyıcı parametrelerine de değindi. Cumhur’a göre İstanbullu olmak demek ilme, sanata, musîkiye, edebiyata vakıf olmak demektir. Bu noktada hoca-talebe, usta-çırak ilişkilerinin sağlam bir şekilde teşekkül ettiği; ilim, irfan, musîki, edebiyat ve sanatın iç içe olduğu sohbet meclisleri, oldukça önemli mihenk taşlarındandır.
Sohbetinde Itrî, Dede Efendi, Hoca Neşet Efendi, Şeyh Galib gibi İstanbul’un musîki geleneğini temsil eden değerleri, bu geleneğin hakim olduğu Enderun usûlü namazları, İstanbul tekkelerini anlatan Cumhur, son olarak Neyzen Tevfik’in kendi sesinden bir şiir ve ney taksimiyle konuşmasını tamamladı.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi