Seminer: Medya Kültür ve Toplum / M. Lütfi ARSLAN

MEDYA KÜLTÜR VE TOPLUM

Mehmet Lütfi Arslan

19 Nisan 2014 Cumartesi

 

19 Nisan 2014 Cumartesi günü, İstanbul Bilimler Akademisi Mukaddime Salonu’nda İstanbul Medeniyet Üniversitesi hocalarından Yrd. Doç. Dr. Lütfi Arslan, “Medya, Kültür ve Toplum” başlıklı bir seminer verdi. Arslan, “Medya, Kültür ve Toplum” ilişki çerçevesini Frankfurt Okulu ve Kültürel Çalışmalar Okulu’nun perspektiflerini karşılaştırarak ifade etti. Bu iki okulun yaklaşımını da şu şekilde resmetti: “Neo-Marxistler tarafından kurulan Frankfurt Okulu, mevcut medya endüstrisinin yüksek kültür ürünlerini ortaya koyup modern iletişim araçları vasıtasıyla kitleye sunarak kitlenin kendisine yabancılaşmasına neden olduğunu savunmaktadır. Alman Frankfurt Okulu’na tepki olarak İngiliz düşünce geleneği içerisinde gelişen Kültürel Çalışmalar Okulu ise “popüler kültür”ün salt “kötü” olarak nitelendirilemeyeceğini ve “kitle/yığın” adı altında aşağılanan kesimin aslında hepimizi kapsadığı görüşüne sahiptir.”

Ardından Arslan konuşmasını medyanın günümüzdeki etkinliği ve günümüzde medya-birey ilişkisi üzerine yoğunlaştırdı. Arslan’a göre günümüzde teknolojik gelişmelerin geldiği nokta itibariyle medyanın etkinliği ve medyayla olan ilişkimiz boyut değiştirmiştir. Etki alanı bağlamında topluma erişilebilirlik artarken, medya-birey ilişkisinde de birey edilgen konumdan etken konuma geçmiştir. Teknolojik gelişmeler ve bilgi üretim sürecine bireyin etkin bir şekilde katılmasıyla beraber bilgi sürekli olarak yeniden üretilir ve ulaşılabilir duruma gelmiştir. Herkesin bilgi üretim sürecine dahil olduğu internet ortamında spekülatif bilgi havzası, sağlam ve doğru bilgi havzasından çok daha geniştir. Seminerin sonucunda Lütfi Arslan’ın da belirttiği gibi bu kadar çok ses ve söz bir noktada gerçeğin perdelenerek öz bilgiye ulaşılmasını engellemektedir.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi