Tarih Yazıcılığı: Yeni Yaklaşımlar / GÜLTEKİN YILDIZ

İstanbul Bilimler Akademisi Genel Seminerler programında yine alanında uzman bir akademisyeni, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gültekin Yıldız’ı ağırladı. ” Tarih Yazıcılığı: Yeni Yaklaşımlar” başlıklı konuşmasında Gültekin Yıldız, bu alanda çalışma yapacak genç araştırmacılara ufuk açıcı değerlendirmelerde bulundu.

TARİH YAZICILIĞI: YENİ YAKLAŞIMLAR

Gültekin YILDIZ

10 Mayıs 2014 Cumartesi

 

İstanbul Bilimler Akademisi 10 Mayıs 2014 Cumartesi günü Genel Seminerler programında yine alanında uzman bir akademisyeni, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gültekin Yıldız’ı ağırladı. ” Tarih Yazıcılığı: Yeni Yaklaşımlar” başlıklı konuşmasında Gültekin Yıldız, bu alanda çalışma yapacak genç araştırmacılara ufuk açıcı değerlendirmelerde bulundu.

Tarih yazıcılığının henüz yeni olduğunu ve özellikle metodoloji alanında sıkıntılar yaşandığını ileri suren ve tarihin sadece bugünü veya yarını inceleyen bir bilim dalı olmadığını ifade eden Yıldız, araştırmacıların bu alana yeni bir soluk getirmek adına daha geniş bir perspektiften inceleme yapmaları gerektiğine işaret etti. Yıldız’a göre aksi halde tarih araştırmacılığı bir hobiden öteye gidemeyecektir.

Tarih yazıcılığının ontolojik ve epistemolojik problemleri üzerinde önemle durulması gerektiğini vurgulayan Yıldız, tarih yazıcılığı ile ilgilenen araştırmacıların gelenekten kopmamak adına farklı disiplinlerden de faydalanmasının lüzumuna işaret etti. Yıldız’a göre eğer geniş bir anlamlandırma dairesi kurulacaksa dini ilimlerle, kelam, tasavvuf, fıkıh usulü gibi alanlarla da ilgilenilmesi; tarihin felsefe, metafizik, ontoloji ve epistemoloji ile bağlantısının güçlendirilmesi, beraberinde yeni bir anlayışı getirecektir.

“Tarih teoriyle değil, belgeyle yazılır,” diyen Yıldız, ilk defa araştırma yapacakların büyük resmi görmek için öncelikle ciddi bir katalog taraması yapmaları gerektiğine değindi.

Gültekin Yıldız bugünün çoğulcu anlayışına sadece ilerlemeci bir tarih anlayışının ters düştüğüne de değinirken, son olarak konuşmasında, post modern dönemde tarih anlayışının değişime uğradığını, bir kimlik tarihçiliğinin geliştiğini ifade etti.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi