Tarihte Yeni Tezler Yeni Yüzler – 4

3 Kasım 2013 gününde İstanbul Bilimler Akademisi’nde Doç Dr. Fehmi Yılmaz’ın yorum ve katkılarıyla a Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç Dr. İklil Selçuk bir sunum yaptı.

II. Bayezid Döneminde Bursa’da İktisadi Hayat
İklil SELÇUK

iklil selcuk      23 Kasım 2013 gününde İstanbul Bilimler Akademisi’nde Doç Dr. Fehmi Yılmaz’ın yorum ve katkılarıyla yaptığı sunumda Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç Dr. İklil Selçuk, XV. Yüzyılın sonlarından kalan en eski Bursa kadı sicillerini incelediği “Pazaryerinde Devlet ve Toplum: Geç Onbeşinci Yüzyıl Bursa Örneği” başlıklı doktora çalışmasının araştırma ve kurgulama sürecinde üretilen sorulara değindi. Selçuk, Bursa özelinde esnaflık, ahilik, ve devlet-toplum ilişkileri gibi temaları ele alarak genç araştırmacılara teorik ve ampirik yönleriyle araştırmanın şekillenmesi konusunu ve bu süreçte kaynakların rolünü vurguladı.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi