Türkiye’de Suç ve Ceza Tarihi Çalışmak: Kaynaklar ve Problemler / Gültekin Yıldız

Türkiye’de Suç ve Ceza Tarihi Çalışmak: Kaynaklar ve Problemler

Gültekin Yıldız

Akademik Birikim Oturumları’nın 1 Nisan 2017 tarihli konuğu İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Gültekin Yıldız idi. Kıymetli tarihçi, “Türkiye’de Suç ve Ceza Tarihi Çalışmak: Kaynaklar ve Problemler” isimli konuşmasında daha sonradan kitap olarak da yayınladığı yüksek lisans tezi hakkında konuştu.

Yıldız, tezinin serüvenini anlatırken Osmanlı tarihi araştırmalarında daha önce pek ilgilenilmemiş bir alan olan “On Dokuzuncu Yüzyılda Hapishaneler’in Kuruluşu” konusunu nasıl seçtiğini, lisans bölümünde aldığı bir ders üzerine hangi koşullarla hapishanelerin tarihine ilgisinin ortaya çıktığını anlattı.

Tarih yazımı meselelerine önemle eğilen konuşmacı, sayısız arşiv kaynağını ele alırken teorik metinlerden ve özellikle Michel Foucault’nun Hapishanenin Doğuşu isimli kitabından ne şekilde faydalandığını anlatarak böylesi zor bir teşebbüsün başarıyla sonuçlanmasının hangi meşakkatli ve bazen de sonuçsuz çabalara bağlı olduğuna dikkat çekti.

Yıldız araştırmasında ortaya koyduğu bulgu ve sonuçları tartıştı ve kendisine alanda önemli bir ağırlık kazandıran askerî tarih alanındaki doktora çalışması esnasında da dahil olmak üzere tarihçinin üzerine düşen sorumlukları dinleyicilerle oldukça öğretici bir üslupla paylaştı.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi