EĞİTİM

egitimresim

İstanbul Bilimler Akademisi, genç akademisyenlere yerel ve küresel bilgi paradigmalarını, disipliner yaklaşımları, teorik tartışmaları arkalarındaki düşünce ve inanç örgüleriyle, tarihi ve toplumsal kökenleriyle birlikte kavrama ve sorgulama imkânı sunmaya öncelik vermektedir. Bu kapsamda yılda iki dönem düzenlenecek güz ve bahar seminerleri, genç araştırmacıları, alanında uzman ilim adamı ve akademisyenlerle buluşturacak. Seminerler sosyoloji, iktisat, siyasetbilimi, tarih, sanat ve edebiyat, felsefe, hukuk, işletme, psikoloji, dinbilimleri vs. gibi sosyal bilimlerin alt disiplinleri altında toplanıyor.

Bilginin derinlikli, bütünlüklü ve özgün bir yaklaşımla yeniden üretimini önemseyen İBA, farklı alanlarda atölye çalışmaları için de hazırlık yapıyor. Atölye çalışmaları, araştırmacıların kendilerini geliştirebilecekleri ve bulgularını kamuoyu ile paylaşabilecekleri dinamik ve organik platformlar olarak tasarlanıyor.

İBA ayrıca, sosyal bilimlerin ve entelektüel hayatın farklı konularında öne çıkmış ilim ve düşünce adamlarının birikimlerini paylaşma zemini oluşturmak üzere konferanslar planlıyor.

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi