SİNERJİ

sinerji

Sinerji birimi, akademisyenler arasında iletişim sağlama, diğer kurumlarla tanıtım ve paydaşlık amaçlı ilişkiler kurma, vakfımızın düzenleyeceği sosyal ve bilimsel faaliyetleri organize etme amacını taşıyor.

İBA, Sinerji birimi ile akademisyenler arasındaki iletişim ve işbirliğini artırıp disiplinler arası etkileşime dair mevcut mecrayı genişletmek istiyor. Bu yolu izlerken genç akademisyenlerin, alanında yetkin isimlerle buluşturulmasını kendine öncelik olarak seçiyor.

Kurumsal paydaşlıkları geliştirmeye dönük çalışmalar; akademik camia için düzenlenecek tüm etkinlikler ve üniversiteyi toplumla buluşturacak faaliyetler Sinerji biriminin kurumsal güzergâhını şekillendiriyor.

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi