KURUMSAL

hakkimizda

 

BİZ KİMİZ?

Kurumsal düzeyde; akademi camiasına, ihtiyaç duyulan nitelikli ve birikimli genç akademisyenlerin kazandırılmasına, bilimsel düzeyde; insanlığın tarihi ve düşünsel birikiminin harmanlanarak bugüne taşınmasına – yeniden üretilmesine odaklanan İstanbul Bilimler Akademisi (İBA), sosyal bilimler merkezli çalışmalarla bölgemizin ve dünyanın akademik, bilimsel ve kültürel birikimine katkı sağlamaya çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

NE YAPMAK İSTİYORUZ?

Genç Akademisyenlere Destek:  Akademik hayata hazırlanmakta olan genç araştırmacılara, kendilerini geliştirebilecekleri, birikimlerini zenginleştirebilecekleri ve özgün perspektiflerini inşa edebilecekleri akademik bir ortam sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda akademik kariyer sürecine adım atmış genç araştırmacılar için, uzman/yetkin isimler ve onların bilgi/birikimleri etrafında mesleki ve bilimsel bir iletişim ve etkileşim ortamı oluşturmak istiyoruz.

Ortak Bir Akademik ve Entelektüel Zemin: Akademik dünyanın kendi içinde ve diğer entelektüel dünya ile ortak bir fikri zeminde buluşmasına imkan hazırlamak;  bu şekilde Türkiye’de bilginin ortak/özgün bir perspektifle yeniden üretiminin önündeki kurumsal, entelektüel ve sosyo-psikolojik engellerin kaldırılmasına katkı sağlamak da temel amaçlarımızdan birisidir.

Toplumsal Alanla Buluşmada Akademik Yeni Bir İmkân: İBA Sosyoparkı: Yeni bir bakış açısı ve özgün bir uygulama olarak Sosyopark kapsamında, kamu kurumları (merkezî-yerel idareler), sivil toplum kuruluşları ile özel teşebbüs kuruluşları arasında bilginin üretim, paylaşım ve kullanım süreçlerine ilişkin sosyal/teknik işbirliği ve koordinasyon sağlamayı amaçlıyoruz. Sivil toplum kuruluşu ölçeğinde gerçekleştirmeyi planladığımız bu uygulama ile bilgi, birikim, imkân ve deneyimlerin bir araya getirildiği ve tüzel ya da gerçek kişilerin hizmetine sunulduğu bir ortam oluşturmak istiyoruz.

Bu bağlamda söz konusu kuruluşların sosyal alanda ihtiyaç duydukları bilgi, uygulama, araştırma ve geliştirme desteğini sağlamak, bu konularda belli bir uygulama standardının gelişimine katkı sunmak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca Türkiye’de sosyal yapının örgütlenme, politika ve uygulama konularında rekabet gücünü arttırmaya da öncelik veriyoruz.

Bu doğrultuda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel teşebbüs ve gerçek kişilerle sahaya yönelik ortak çalışmalar yürütmeyi; bu şekilde akademik ve toplumsal alana yönelik bilgi üretmeyi, üretilen bilgi ve tecrübeyi ilgili kişi ve kurumlar eliyle pratik hayata taşıyarak bugünün inşasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz

İBA PERSPEKTİF

İstanbul Bilimler Akademisi yaklaşım olarak, sosyal bilimler alanındaki akademik disiplinleri, bilgi geleneklerini, düşünce iklimlerini “insan ve medeniyet”, “tarih ve kültür” perspektifinde etkilemeyi/temellendirmeyi önemsemektedir. Bu bağlamda söz konusu disiplin, gelenek ve düşünce iklimlerini derinlikli, disiplinler ve kültürlerarası bir yaklaşımla ele almaya odaklanmaktadır. Ayrıca insanın, kurumların ve bilimsel disiplinlerin arkasındaki anlam ve değer dünyalarını dikkate almanın önemine inanmaktadır.
Bu çerçevede İBA, Türkiye’deki akademik hayata ve düşünce dünyasına sosyal bilimlerdeki mevcut birikimin yanı sıra, Türkiye’nin kendi tarihi ve toplumsal dokusu, medeniyet ve kültür birikimi, bilgi ve düşünce iklimi etrafında katkı sağlamaya dönük bir bakış açısını benimsemektedir.

FAALİYET ALANLARI: ÇERÇEVE VE SINIRLAR

Yol haritasını kurumsal amaçları ve perspektifi etrafında şekillendiren İBA’nın faaliyet alanı dört ayrı başlıktan oluşuyor:
•    Eğitim
•    Araştırma ve Proje
•    Sosyal İletişim
•    Yayınlar

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi