TYYÇ Çalıştayı

GENÇ AKADEMİSYEN VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNİ TARTIŞIYOR

Geleceğin AB vatandaşı olmaya en yakın ve yatkın genç akademisyen adaylarının bilgi ve farkındalık düzeyinde hazırlanmaları ve bu kazanımları ileride aktif bir AB vatandaşlığına dönüştürmeleri fikri bu projenin temel çıkış noktasıdır.

Genç akademisyen adaylarının iş piyasasına geçişi, bilim politikalarının oluşturulması ve güdülmesinde aktif katılımı, AB vatandaşlığını benimsemesi, küreselleşme olgusunu AB çerçevesinde kavraması gibi AB’nin ve Gençlik Programı’nın temel amaçları arasında yer alan konularda gençlerin bilgilendirilmesi ve bu konular hakkında düşünmeye, tartışmaya ve karar sürecine katılmaya teşvik edilmesi projenin temel hedef ve önceliklerini oluşturmaktadır.

Proje Katılımcıları; Türk üniversitelerinde sosyal bilimler alanında çalışan genç akademisyenler ve yüksek lisans veya doktora yapan lisansüstü öğrencilerdir. Katılımcılar tüm sosyal sınıf, cinsiyet, bölge ve bilimsel branşın temsil edilecek şekilde düzenlenmiştir.

Projenin ana temaları;  verilerin öğrenme yoluyla özümsenmesi (bilgi) düzeyinin yükseltilmesi, bilgiyi uygulayabilme ve problem çözme yeteneğini (beceri) geliştirmeye ilave olarak bilgi ve becerileri iş ve çalışma ortamlarıyla mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabime yeteneğinin (yetkinlik) kazanılmasıyla ilgili farkındalık kazanılmasıdır.

Etkinliklerde, bilgi, beceri ve yetkinlik kazanımı  önünde engellerin belirlenerek karar alıcılara aktarılmasına dönük etkileşimli seminer ve çalıştaylar yoluyla bilgi paylaşımı sağlanacaktır.

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi