2018- 2019 İSTANBUL BİLİMLER AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ “UZMAN ARAŞTIRMACI EĞİTİM PROGRAMI” BAŞLIYOR!

İstanbul Bilimler Akademisi (İBA)’da 2018-2019 Lisansüstü Uzman Araştırmacı Eğitim Programı 26 Ekim 2018 Cuma günü başlıyor. Kurum, bu program kapsamında mülakatla araştırmacı-öğrenci kabul edecektir.

Programın Çerçevesi
Sunulacak İmkânlar
Başvuru Şartları
Başvuru Şekli
Başvuru Takvimi
Mülakata Kabul Edilen Öğrenciden İstenen Belgeler
Kayıt Aşamasında İstenen Belgeler

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi