YAYIN

ibayayin

 

 

İstanbul Bilimler Akademisi, faaliyet alanlarında gerçekleştirdiği çalışmaların tanıtım ve değerlendirmesine yönelik süreli yayınlara önem veriyor. Bu kapsamda, bünyesinde yapılan etkinliklerin haber, fotoğraf ve değerlendirmelerinin yer aldığı bir Bülten çalışması planlıyor. Kurumda ayrıca, yapılan seminer, atölye, söyleşi ve konferans sunumlarının kayıt çözümlerinin Akademik Notlar başlığıyla seri halinde yayımlanması amaçlanıyor.
Öte yandan lisansüstü çalışma yapan genç araştırmacıların kendilerini ifade edebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir yayın platformu oluşturmanın da hazırlıkları yapılıyor.
Ayrıca sistemlerin, yapıların yoğun bir hareketlilikle sarsıldığı, çalkalandığı; gündemlerin sürekli değiştiği, bilişim sistemlerindeki gelişmelerin okumanın, yazmanın ve yorumlamanın anlamını değiştirdiği bir ortamda İstanbul Bilimler Akademisi, yaşanan değişim, dönüşüm ve kırılmaları sorgulamaya ve arka plandaki kökenleri kavramaya yönelik kalıcı akademik ve entelektüel yayın çalışmalarına önem veriyor.
Araştırma ve proje kapsamında yürütülen çalışmaların ve ulaşılan sonuçların kamuoyu ile paylaşımı da İBA’daki yayın faaliyetlerinden bir diğerini oluşturuyor.

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi