Ottoman Culture and History Summer School

ottomanculture

 

Osmanlı Kültür ve Tarihi Yaz Okulu; yabancı üniversitelerde okuyan ve Osmanlı ve Türk tarihi üzerinde çalışan ya da bu konulara ilgi duyan katılımcılara, Osmanlıca ve Osmanlı tarihi üzerine bir dizi hızlandırılmış ve genel dersler çerçevesinde Osmanlı dünyasının genel bir resmini sunmayı amaçlamaktadır. Yaz okulu katılımcılara temel ve ileri Osmanlıca bilgisinin yanı sıra Osmanlı siyaseti, sosyal ve ekonomik hayatı ve kültürü üzerine genel mahiyette bir eğitim sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcılar üç haftalık yoğunlaştırılmış Osmanlıca dersleri ile birlikte; Osmanlı Sanatı ve Kültürü, Osmanlı Siyasi Tarihi, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatı, Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi derslerini alacaklardır

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi