Akademik Birikim Oturumları /Alim YILMAZ

AKADEMİK BİRİKİM OTURUMLARI

Alim YILMAZ

26 Kasım 2022 Cumartesi / Saat: 13.30

İBA Akademik Birikim Oturumlarında bu hafta İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alim Yılmaz’ı misafir ediyoruz.
Yılmaz, programda “Çağdaş Siyaset Teorisinde Adalet Kavramı” başlıklı bir konuşma yapacaktır.
Program, 26 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacaktır.

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi