Akademik Birikim Oturumları / Bilgin Aydın

Akademik Birikim Oturumları

Bilgin Aydın

12 Aralık 2015 Cumartesi

İstanbul Bilimler Akademisi’nin her hafta cumartesi günleri düzenlediği Akademik Birikim Oturumları’nın bu haftaki konuğu Doç. Dr. Bilgin Aydın oldu.  Aydın, oturumda kendi hayat hikâyesinden örneklerle akademisyenlik yolunda karşılaşılabilecek problemler ve üretilebilecek çözüm yolları üzerinde durdu.

Aydın, kendi hayat hikâyesine atıfla, üniversitedeki lisans eğitimine edebiyat bölümünden başlamasına ve bu bölümde iki sene okumasına rağmen önemli bir karar alarak üniversite giriş sınavına tekrar hazırlanarak arşivcilik bölümüne birinci sınıftan başladığını ifade etti. Dışarıdan bakıldığında kendisi için kayıp gibi görünebilecek olan iki senelik üniversite eğitiminin ardından geriye dönüp yeniden başka bir bölüme başlamasının sebebini lise yıllarından beri düşündüğü Osmanlı Arşivleri’nde çalışabilme hedefi ile açıklayan Aydın, sonuçta iki sene kaybına karşın severek ömrünün tamamını harcayacağı bir mesleğe yöneldiğini söyledi.

Aydın, yine kendi hayatından örneklerle, özellikle doktora tezlerinin hazırlanmasına yönelik tavsiyelerle konuşmasına devam etti. Konuyu seçmek kadar konuyu sınırlandırmanın da önemli olduğunu belirten Aydın, eğer kendi çalışmak istediği konuda serbest bırakılsaydı doktorasını halen bitirememiş olacağını, tez danışmanının yardımıyla bu sorunun üstesinden geldiğini belirtti. Yine bu konuda Aydın’ın verdiği önemli tavsiyelerden biri de çalışılan alanda yazılmış en iyi doktora tezlerinin okunması ve tez yazımı esnasında mutlaka el altında bulundurulması gerektiği oldu. Başarılı bir doktora tezi için araştırmacının tezin yazımıyla alakalı planlı işleyen bir takviminin bulunmasının şart olduğunu söyleyen Aydın, tez yazımının bitiminden sonra, ortaya çıkan çalışmanın üç aylık bir sürede teknik sorunları üzerinde durulması gerektiğini de konuşmasına ilave etti.

Programın son bölümünde doktora tezi öncesinde okunmasında fayda gördüğü bazı kitapları sayan hocamızın konuşması soru cevap bölümüyle son buldu.

 

Talha Taştek

İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü

Yüksek Lisans Öğrencisi

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi