Bilimsel araştırmalarda çalışan öğrencilere burs imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle üniversitelerde yürütülen araştırma projelerinde görevlendirilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine maddi destek sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre üniversitelerde bilimsel araştırma projelerinde görevlendirilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilecek.

Burs miktarının üst sınırı, 5102 sayılı Kanun’a göre tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının yüzde 50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi