Genç Akademisyenler Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi çalıştayı (İHA)

İBA Yönetim Kurulu Başkanı Gülfettin Çelik, Genç Akademisyenler Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, “Kısa sürede kurulan bu kadar üniversitenin varlığı koşullarında, bu kadar kısa sürede AB kriterlerinin yerine getirilmesi biraz zor görülmektedir” dedi.

tyyc_gcelik_ihatyyc_gcelik_iha2

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi