İBA LİSANSÜSTÜ UZMAN ARAŞTIRMACI EĞİTİM PROGRAMINDA BAHAR DÖNEMİ BAŞLADI!

İstanbul Bilimler Akademisi (İBA)’da 2018-2019 Lisansüstü Uzman Araştırmacı Eğitim Programı Bahar dönemi seminerleri 01 Mart 2019 Cuma günü başladı.

Genç akademisyen adaylarına üniversite dışında akademik birikimlerini geliştirme imkanı sunan program Temel Eğitim ve Uygulamalı Eğitim düzeylerinde disiplinler-arası seminerler içeriyor.

Programa pek çok değerli akademisyen katkı sunuyor. Zekai Mete, Recep Karacakaya, Fethi Gedikli, Yaşar Bülbül, Hamdi Genç, Malik Yavuz ve Faruk Bal bu akademisyenlerimizden bazıları.

Program kapsamında Fethi Gedikli, Hukuk Teorisi   seminerlerini yaparken; Hamdi Genç, Sosyal Bilimlere Giriş  seminerlerini sunacak.

Programda Yaşar Bülbül, İktisat Teorisi seminerlerini; Malik Yavuz, Siyaset Teorisi seminerlerini yönetecek.

Bahar döneminde ayrıca Recep Karacakaya, İleri Düzey Osmanlı Türkçesi seminerleriyle; Zekai Mete ise Osmanlı Belgelerinde Tahlil ve Yorum seminerleriyle programı zenginleştirecek.

Lisansüstü Eğitim programında yine her hafta farklı konu ve konukların katılımıyla Akademik Birikim Oturumları gerçekleştirilecek.

Bahar Programında ayrıca Uzmanlık düzeyinde Faruk Bal,  İktisat Tarihinin İslami Kaynakları seminerini yürütecek.

Lisansüstü Uzman Araştırmacı Eğitim Programında Bahar Dönemi, 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü sona erecek.

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi