İSTANBUL BİLİMLER AKADEMİSİ VAKFI OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI

İstanbul Bilimler Akademisi Vakfının Olağan Mütevelli Heyeti toplantısı Mart ayında gerçekleştirilecektir.

Toplantı 19.03.2016 Cumartesi günü saat 10.00’da Büyükdere Cad. Raşit Rıza Sok. No: 4 Kat: 4 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul adresindeki vakıf merkezinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Söz konusu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26.03.2016 Cumartesi günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle nisapsız olarak yapılacaktır.

 

Gündem:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu
  3. Başkanlık Divanı Seçimi
  4. Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması
  5. Muhammen Bütçenin Görüşülmesi
  6. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerine Seçim Yapılması
  7. Dilek ve Temenniler
  8. Kapanış

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi