İBA ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU YAYIMLANDI

İSTANBUL YENİLİK EKOSİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTELERİN MEVCUT DURUMU

 

İstanbul Bilimler Akademisi’nin İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İstanbul Yenilik Ekosistemi İçerisinde Üniversitelerin Mevcut Durumu” konulu proje çalışmasının sonuç raporu yayımlandı.

15 Ağustos 2014 tarihinde başlayan projede öncelikle İstanbul’da yer alan üniversitelerin fiziki altyapı, personel durumu ve rejimi, öğrenci rejimleri, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin düzeyi ve miktarı incelendi ve bu çerçevede üniversitelerin mevcut durumu analiz edildi.

Projede ayrıca başarılı üniversiteleri ortaya çıkartan koşullar üzerine odaklanılarak üniversiteleri verimli hale getiren temel özellikler saptandı.

Projede, bölgesel yenilik stratejileri ve yenilik ekosistemlerinde üniversitelerin oynadıkları roller açısından Türkiye’deki ve dünyadaki iyi uygulama örneklerinden hareketle buralardaki başarıların altında yatan etkenler dikkate alınarak İstanbul özelinde uygulanabilecek bir model için temel kriterlere işaret edildi.

Dolayısıyla proje hem üniversitelerde mevcut durumun tespitine hem de yeni bir model için temel kriterlere, öneri ve değerlendirmelere yer vermektedir.

Bu çerçevede Türkiye akademi hayatına önemli bir katkı sağlayan projenin sonuç raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi