OSMANLI KÜLTÜR ve TARİHİ YAZ OKULU 2016


nn

Eğitim Dönemi: 13 Haziran – 01 Temmuz 2016

www.ottomansummerschool.org

  Button

Program:

İstanbul Bilimler Akademisi’nin ilkini 2013 yılında gerçekleştirdiği Osmanlı Kültür ve Tarihi Yaz Okulu 2016 yılında yeniliklerle başlıyor.  13 Haziran – 01 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak olan Uzaktan Eğitim modülü bu yılki programın önemli bir yeniliği.

Uzaktan Eğitim modülü, İstanbul Bilimler Akademisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Osmanlı Kültür ve Tarihi Yaz Okulu’nun ön hazırlığı mahiyetinde. Uzaktan Eğitim modülüne 01-10 Haziran 2016 tarihleri arasında online başvuru ile öğrenci kabulü yapılacak. Modülde öğrenciler dersleri online olarak takip edebilecek, katılım gösterebilecek, materyal alışverişi yapabilecek, ders hocası ile ders içi ve dışı temas kurabilecek.  Yapılan derse ilişkin ilerleme ve yeterlilik düzeylerinin tespitinin elektronik ortamda yapılacağı program, Osmanlı tarih ve kültürü alanlarında Osmanlı Ortadoğu’su, Anadolu’su ve Rumeli’si (Balkanlar) bölgeleri kapsamında araştırma altyapısı oluşturacaktır.

Üç haftalık Uzaktan Eğitim modülünde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri belirlenen saatlerde (50×2=100 dakika halinde) iki ders halinde uygulanacak olan günlük eğitimler, öğrencilerin kendilerine özel tahsis edilmiş şifreler ile sisteme giriş yaparak takip edilebilecektir.

Uzaktan eğitim programında başarılı olan öğrenciler sertifika almaya hak kazanacaktır.

Uzaktan eğitim programında katılım ve başarı kriterlerini karşılayan öğrenciler için uygulamalı eğitim yapılması da ayrıca planlanmaktadır.

Hedef Kitle:

Katılımcıların Osmanlı kültür ve tarihiyle ilgili gerekli araştırma becerileri, vizyon ve donanımı kazanmalarına destek olmayı amaçlayan programın hedef kitlesi: Genel olarak Anadolu, Balkanlar ve geniş tanımı ile Ortadoğu’yu dünden bugüne akademik çalışmalar yaparak ele alan veya çalışmak isteyen yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrenciler olacaktır.

Türkçe bilen öğrencilere hitap eden Uzaktan Eğitim Modülü, ders gereklerine göre Türkçe ile birlikte İngilizce’nin de takviye dil olarak kullanıldığı bir formatta yürütülecektir.

 Başvurular:

Başvurular online olarak alınacak olup gerekli görülmesi halinde online mülakat yapılacaktır.

Başvuru için: http://bit.ly/1UoLnBO

Başvuru Formuna

1-Lisans, lisansüstü düzeyi ve eğitim bölümünü gösterir öğrenci belgesi

2- Niyet mektubu

Yüklenmesi gerekmektedir.

İrtibat ve Sorularınız İçin:

Web Sitesi: http://ottomansummerschool.org/

İrtibat Kişisi: Ebubekir Muhammed DENİZ

Mail Adresi: ottomansummerschool@ibav.org

 

duyuru_uzaktan_egitim

 

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi