PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK SOSYOPARK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA “AKILLI BELEDİYECİLİK ZİRVESİ”NDE

İBA YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK

SOSYOPARK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA “AKILLI BELEDİYECİLİK ZİRVESİ”NDE

İBA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülfettin Çelik, 14-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Marmara Belediyeler Birliği’nin Bursa’da düzenlediği Akıllı Belediyecilik Zirvesi’ne panelist olarak katıldı.

Küreselleşen dünyanın temel taşlarından biri olan şehirlerin hem hizmet kalitesini artırmak hem de teknoloji ve güncel gelişmelere uyum sağlamak için ihtiyaç duydukları çözüm ve projeleri geliştirmeye odaklanan zirvede, bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, medya ve özel firmalar bir araya geldi.

İstanbul Bilimler Akademisi Sosyopark birimi vizyon faaliyetleri çerçevesinde zirveye katılan Çelik, panelde “21. Yüzyıl Şehir Yönetiminde Bir İmkan Olarak Sosyopark” konulu bir konuşma yaptı.

Çelik konuşmasında, Türkiye’de son dönem sosyal bilimler literatürüne kendisinin kazandırdığı ve teorik çerçevesini yine kendisinin çizdiği sosyopark modelinin, 21. yüzyıl şehir yönetiminde ve şehir markalaşmasında oynayacağı role dikkat çekti. Bu çerçevede Çelik, belediyecilikte yerel yönetim – üniversite işbirliğinin hizmet kalitesinin artırımı açısından son derece önemli olduğuna işaret etti.

Konuşmasında sosyopark’ın 21. yüzyıl şehir hizmetlerinde küresel düzeyde model olma kapasitesinin altını çizen Çelik, sosyopark modelinin örgütsel yapısı, kurumsal konumu, fiziki donanımı, finansal –hukuki boyutu ve faaliyet çerçevesini ele aldı.

Zirveye İBA sosyopark koordinatörü olarak katılan Kerim Nalbant ise akıllı belediyecilik çerçevesinde belediyelerde oluşturulacak uzmanlık ve ARGE birimleri ile sosyopark bünyesinde üretilen kentsel bilgi ve değerlerin hizmet kalitesini artırma imkanı sağlayacağını belirtti.

[wzslider autoplay=”true”]

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi