TEBRİK: Abdurrahman KAYA için…

Araştırmacı öğrencilerimizden Abdurrahman Kaya, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Maliye Bölümünde Araştırma Görevlisi kadrosuna yerleşmiştir.
Kendisini tebrik ediyor, sonraki akademik hayatında muvaffakiyetler diliyoruz.

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi