Tebrik: Ali Ramazan TAK için…

Vakfımız mensublarından Ali Ramazan Tak Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. İBA olarak kendisini tebrik ediyor, bundan sonraki akademik hayatında ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi