TEBRİK: Ferhat KÜÇÜK için…

Araştırmacılarımızdan Ferhat Küçük, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Küçük, yüksek lisansında “Anayasa Yargısının Siyasi Kökenleri ve Demokratik Meşruluğu Sorunu” konulu bir tez hazırladı.

Küçük’ün çalışması, modern “anayasalcılık” ve “demokrasi” literatüründen hareketle, 1961 ve 1982 anayasaları etrafında Türkiye’de anayasa yargısının siyasi kökenleri ve demokratik meşruiyetini sorunsallaştırmaktadır.

Çalışmada özellikle parti kapatma davaları etrafında Türk Anayasa Mahkemesinin “yargısal aktivizm” ve “hakimler hükümeti” kavramlarıyla açıklanabilecek şekilde, demokratik meşruiyet sınırlarının ötesine geçen bir tavır sergilediği iddia edilmektedir.

İBA olarak, Ferhat Küçük’ü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi