TEBRİK: Hande Nur BOZBUĞA için…

Araştırmacılarımızdan Hande Nur Bozbuğa İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Bozbuğa yüksek lisansında “İzmirli İsmail Hakkı’nın Felsefe-i Ûlâ’sının Çeviriyazısı ve Eserdeki Kötülük Probleminin Tahlili” konulu bir tez hazırladı.

Bozbuğa tezinde İzmirli İsmail Hakkı’nın “kötülük problemi” ile ilgili yaklaşımını ele almıştır.

Çalışmada İzmirli İsmail Hakkı’ın kötülük problemi bağlamında ilahi inayet ve cüz’i irade teodiselerinden hareket ettiği öne sürülmüştür.

İBA olarak Hande Nur Bozbuğa’yı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi