TEBRİK: Hilal Gül KAPLAN için…

Araştırmacılarımızdan Hilal Gül Kaplan, Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Kaplan, yüksek lisansında “Resmi Olanın Ardına Bakmak: Cinsiyet Perspektifinden Günümüz Türkiye’sinde Medrese Eğitimi” konulu bir tez hazırladı.

Kaplan’ın çalışması, günümüz Türkiye’sinde sistematik İslami eğitim veren gayri- resmi ve geleneksel eğitim kurumlarından olan medreselerdeki kadınların tecrübelerine odaklanmaktadır.

Çalışmada, Saba Mahmood’un direnme ve itaatin analitik ikilik olarak kabul edilmesine getirdiği eleştiri üzerinden, medrese eğitiminin kadınların belli bir sosyal ortama kabul edilmelerini ve bu ortam içerisinde entelektüel ya da hoca statüsü kazanmalarını sağlayan alternatif bir yol olarak hizmet ettiği iddia edilmektedir.

İBA olarak Hilal Gül Kaplan’ı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi