Tebrik: Muzaffer KILIÇ için…

Araştırmacılarımızdan Muzaffer Kılıç, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde Araştırma Görevlisi kadrosuna yerleşmiştir.

Kendisini tebrik ediyor, akademik hayatında muvaffakıyetler diliyoruz.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi