Tebrik: Tahir KAYA için…

Araştırmacılarımızdan Tahir Kaya, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Araştırma Görevlisi kadrosuna yerleşmiştir.

Kendisini tebrik ediyor, akademik hayatında muvaffakıyetler diliyoruz.

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi