TEBRİK: Uğur ALTUNTAŞ için…

Araştırmacılarımızdan Uğur Altuntaş İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Altuntaş yüksek lisansında “Çağdaş Siyaset Teorisinde Adalet Tartışmaları: Adalet-Farklılık İlişkisi” konulu bir tez hazırladı.

Altuntaş’ın çalışması John Rawls’ın idealize ettiği adalet fikrinin yarattığı eleştirel ortamı konu edinmektedir.

Çalışmada adalete ilişkin anlatıların arka planında eşitlik-farklılık geriliminin önemli bir rol oynadığı; bu anlamda bir tarafta adaletin eşit muamele fikriyle anlam kazandığına ilişkin bir yaklaşımın, diğer tarafta ise eşitlikten ziyade farklılıkların dikkate alındığı bir eğilimin yer aldığı öne sürülmektedir. Bu bağlamda çağdaş siyaset teorisi içerisinde adalet fikrinin, hakkaniyet olarak adalet, yetkilenme teorisi, kapasite yaklaşımı, adalete dair feminist ilgiler, toplulukçu eğilim, temsil ve tanınmaya dayanan geniş bir düzlemde anlam kazanacağına dikkat çekilmektedir.

İBA olarak Uğur Altuntaş’ı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

© 2018 İstanbul Bilimler Akademisi