TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINDA GENÇLER VE YÜKSEKÖĞRENİM YÖNELİM ÇALIŞTAYI

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINDA GENÇLER VE

YÜKSEKÖĞRENİM YÖNELİM ÇALIŞTAYI

İstanbul Bilimler Akademisi, 23-26 Nisan 2015, Kırklareli / İğneada

İstanbul Bilimler Akademisi’nin (İBA) Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla müşterek olarak düzenlediği Türkiye İşgücü Piyasasında Gençler ve Yükseköğrenim Yönelim Çalıştayı 23-26 Nisan 2015 tarihleri arasında Kırklareli/ İğneada Resort Otel’de yapıldı.

23 Nisan’da başlayan çalıştayda, Türkiye’de gençlerin mesleki tercihleri, işgücü piyasasının mevcut durumu ve yükseköğrenimin bu iki sorunun kesiştiği kavşakta oynadığı rol masaya yatırıldı.

Çalıştay kapsamında Türkiye’de gençlerin bölüm/meslek tercihi, işgücü piyasası ve yükseköğrenim yönelimine ilişkin mevcut durum fotoğraflandı, temel sorunlara işaret edildi ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler değerlendirildi.

Çalıştayda iki temel konu müzakere edildi. “Meslek Seçimi ve İşgücü Piyasası: Mevcut Durum ve Sorunlar” başlıklı ilk oturumda, gençlerin mesleki tercihleri ve donanımları ile işgücü piyasası arasındaki ilişki ele alındı.  İkinci oturumda “Yükseköğretimde Bir Üst Kademeye Geçiş: Mevcut Durum ve Sorunlar” başlığıyla yükseköğrenim yönelimlerinin temel sorunları ve işgücü piyasasına etkileri tartışıldı.

Dört gün süren çalıştayda gençlerin doğru eğitim süreçleriyle doğru kariyer imkânlarına kavuşmaları için gerekli bilimsel zeminin oluşturulmasına ve bu çerçevede genç işsizliğinin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri istişare edildi.

Çalıştaya Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören 75 araştırmacı-öğrenci katıldı. İstanbul, Marmara, İstanbul Medeniyet, Galatasaray, Sabahattin Zaim, Sakarya, Trakya, Kırklareli, Ankara, Uludağ bu üniversitelerden bazıları.

Çalıştayda ayrıca yine Türkiye’nin farklı üniversite ve akademik kurumlarında görev yapan birçok öğretim üyesi, izleyici ve konuşmacı olarak yer aldı.  İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük katılımcılar arasındaydı.

Çalıştayın açılış konuşmasında İstanbul Bilimler Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Türkiye’nin 2023 hedeflerinin, yükseköğrenim ile işgücü piyasası arasında sıkı, yoğun ve ince bir ilişkinin kurulmasını zorunlu kıldığına işaret etti.  Çelik, 2023 hedefleri etrafında üniversitelerin hangi alanlarda hangi nitelikte insanın yetiştirilmesi gerektiğine ilişkin bir vizyona sahip olmasının önemine dikkat çekti.

Çalıştayda konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise yükseköğrenimde hangi kriterler ve önceliklerle eğitim politikası izlendiğinin önemli olduğunu belitti. Bu doğrultuda kurumsal olarak üniversitelerin kendi sınırlarını aşan, uluslararasılaşan bir eğitim politikası izlemesi gerektiğine değindi. Bireysel olarak da araştırmacıların çalışmalarını belgeleyecek, tescil edecek, sonra markalaştıracak, topluma ve ekonomiye yol gösterecek, ürüne dönüşecek bir düşünce ufkuyla hareket etmelerinin önemine değindi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük ise konuşmasında, dünya üzerinde eğitim, ekonomi, siyaset ve yükseköğrenim performanslarının ülkeler, bölgeler ve medeniyetler arası mücadele zemininde şekillendiğine dikkat çekti. Türkiye işgücü piyasasının aslında tarihsel ve kültürel bağların bulunduğu çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğuna değindi.

Çalıştay 26 Nisan 2015 Pazar günü hazırlanan sonuç bildirgesiyle sona erdi.[wzslider]

 

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi