Kitap

Sosyopark / Prof. Dr. Gülfettin Çelik

Prof. Dr. Çelik, katılımcı demokrasi, piyasa ekonomisi ve bireysel özgürlükler ekseninde şekillenen 21. yüzyıl toplum yapısının, gelinen noktada adına DÖRDÜNCÜ NESİL ÜNİVERSİTECİLİK (Sosyal Sorumluluk Üniversiteciliği) diyebileceğimiz yeni bir üniversitecilik anlayışını gerekli kıldığına işaret ediyor.

© 2022 İstanbul Bilimler Akademisi